Thông tư 12/2012/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

icon-download-42x42Downloat tài liệu tại đây :

12/2012/TT-BXD