fbpx

Chuyên mục: Văn bản bất động sản

Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 32/2015 ngày 25/3/2015

Download tài liệu: Tại đây

Luật đầu tư số 67/2014/QH13

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

Download tài liệu: Tại đây

TƯ VẤN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Hoặc bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi về hòm thư info@thamdinhgiavng.com

Tôi muốn tư vấn về dịch vụ: