THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN

Đất đai, nhà ở, nhà xưởng, căn hộ, cao ốc, khách sạn…

THẨM ĐỊNH ĐỘNG SẢN

Máy móc thiết bị và các phương tiện vận tải (ô tô, tàu, máy bay …)

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án bất động sản, khu công nghiệp, cảng, mỏ, thủy điện …

THẨM ĐỊNH TÀI SẢN VÔ HÌNH

Thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ & tài sản vô hình

Thẩm định tài sản tài chính

Thẩm định giá trị tài sản, tài chính:cổ phiếu, trái phiếu …

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Thẩm định giá trị doanh nghiệp: Công ty vừa & nhỏ, Tập đoàn lớn…