Nghị định 47/2014/ND-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

icon-download-42x42Downloat tài liệu tại đây :

Nghị định 47/2014/NĐ-CPLeave a Reply