Quyết định số 680/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Hà Nội về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2016

icon-download-42x42 Downloat tài liệu tại đây :

QĐ 680 về chỉ số giá xây dựng HN Quý I.2016Leave a Reply