Thẩm định mua sắm tài sản

Thẩm định mua sắm tài sản trong bất kỳ một đơn vị tổ chức hay một cơ quan nào là điều vô cùng cần thiết. Từ đó mà việc thẩm định mua sắm tài sản có liên quan ngày càng được chú ý nhều hơn.

Vậy trong những trường hợp nào thì việc thẩm định mua sắm tài sản là cần thiết thì không phải ai cũng biết.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá thì tài sản của nhà nước phải thẩm định giá được quy định trong những trường hợp sau:

Đối với các loại tài sản:

  • Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách nhà nước;
  • Tài sản của Nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn và các hình thức chuyển quyền khác;
  • Tài sản của doanh nghiệp nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hóa, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác;
  • Tài sản khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật phải thẩm định giá.

Đối với giá trị tài sản

Những tài sản của Nhà nước nêu trên có giá trị dưới đây phải thẩm định mua sắm tài sản:

  • 1) Có giá trị đơn chiếc từ 100 triệu đồng trở lên hoặc mua một lần cùng một loại tài sản với số lượng lớn có tổng giá trị từ 100 triệu đồng trở lên đối với tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách nhà nước;
  • Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của Nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn và các hình thức chuyển quyền khác;
  • Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác;
  • Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với các tài sản khác của Nhà nước.

Đối tượng mua sắm tài sản:

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua sắm tài sản nêu trên (nguồn ngân sách nhà nước mua sắm tài sản của Nhà nước phải thẩm định mua sắm tài sản bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn vay tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn khác thuộc nguồn ngân sách) nếu không qua đấu thầu và qua Hội đồng xác định giá thì phải thực hiện thẩm định giá.

Tài sản của nhà nước phải thẩm định giá quy định tại Điều 13 Pháp lệnh Giá đã qua đấu thầu hoặc qua Hội đồng xác định giá được thành lập theo quy định của pháp luật thì không nhất thiết phải thẩm định giá; việc thẩm định giá mua sắm tài sản hình thành từ nguồn vốn khác thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.

Doanh nghiệp chúng tôi có đã có nhiều năm hợp tác với thẩm định giá VNG Việt Nam. Tôi đánh giá cao năng lực tư vấn, hiệu quả công việc và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ của Quý công ty.

Nguyễn Thị Thùy Trang
Trưởng phòng , Công ty TNHH Đầu tư APG

" Bạn đang tìm kiếm Công ty Thẩm định giá uy tín? "

Hỗ trợ trực tuyến