Thông tư 145/2016/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11

Thông tư 145/2016/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11

Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 – Thẩm định giá bất động sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

icon-download-42x42Download tài liệu tại đâyLeave a Reply