Vì sao cần phải thẩm định giá bất động sản trước khi bán?

Vendor: LPI Exam Code: 101-400 & Exam Name: LPI Level 1 Exam 101, Junior Level Linux Certification, Part 1 of 2 Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What can the Logical Volume Manager (LVM) be used for? (Choose THREE correct answers.) A. To create RAID 9 arrays. B. To dynamically change the size of logical volumes. C. To encrypt logical volumes. D. To create snapshots. E. To dynamically create or delete logical volumes. Correct Answer: BDE

QUESTION 2 Which of the following environment https://www.pass4itsure.com/300-101.html variables overrides or extends the list of directories holding shared libraries? A. LD_LOAD_PATH B. LD_LIB_PATH C. LD_LIBRARY_PATH D. LD_SHARE_PATH E. LD_RUN_PATH Correct Answer: C

QUESTION 3 In Bash, inserting 1>&2 after a command redirects A. standard error to standard input. B. standard input to standard error. C. standard output to standard error. D. standard error to standard output. E. standard output to standard input. Correct Answer: C

QUESTION 4 Which of the following commands kills the process with the PID 123 but allows the process to "clean up" before exiting? A. kill -PIPE 123 B. kill -KILL 123 C. kill -STOP 123 D. kill -TERM 123 Correct Answer: D

QUESTION 5 Which of the following characters can be combined with a separator string in order to read from the current input source until the separator string, which is on a separate line and without any trailing spaces, is reached? A. << B. <| C. !< D. &

QUESTION 6 What is the effect of the egrep command when the -v option is used? A. It enables color to highlight matching parts. B. It only outputs non-matching lines. C. It shows the command's version information. D. It changes the output order showing the   last matching line first. Correct Answer: B

QUESTION 7 Which grep command will print only the lines that do not end with a / in the file foo? A. grep '/$' foo B. grep '/#' foo C. grep -v '/$' foo D. grep -v '/#' foo Correct Answer: C

QUESTION 8 Which of the following shell redirections will write standard output and standard error output to a file named filename? A. 2>&1 >filename B. >filename 2>&1 C. 1>&2>filename D. >>filename E. 1&2>filename Correct Answer: B

QUESTION 9 Which of the following commands will print the https://www.ciscodemoguide.com/ last 10 lines of a text file to the standard output? A. cat -n 10 filename B. dump -n 10 filename C. head -n 10 filename D. tail -n 10 filename Correct Answer: D

QUESTION 10 Which of the following commands prints all files and directories within the /tmp directory or its subdirectories which are also owned by the user root? (Choose TWO correct answers.) A. find /tmp -uid root -print B. find -path /tmp -uid root C. find /tmp -user root -print D. find /tmp -user root E. find -path /tmp -user root print Correct Answer: CD

QUESTION 11 After moving data to a new filesystem, how can the former path of the data be kept intact in order to avoid reconfiguration of existing applications? (Choose TWO correct answers.) A. By creating an ACL redirection from the old to the new path of the data. B. By creating a hard link from the old to the new path of the data. C. By creating a symbolic link from the old to the new path of the data. D. By running the command touch on the old path. E. By mounting the new filesystem on the original path of the data. Correct Answer: CE

QUESTION 12 Which of the following settings for umask ensures that new files have the default permissions -rw-r----- ? A. 0017 B. 0640 C. 0038 D. 0027 Correct Answer: D

QUESTION 13 Which of the following commands changes the number of days before the ext3 filesystem on /dev/sda1 has to run through a full filesystem https://www.braindump4it.com check while booting? A. tune2fs -d 200 /dev/sda1 B. tune2fs -c 200 /dev/sda1 C. tune2fs -i 200 /dev/sda1 D. tune2fs -n 200 /dev/sda1 E. tune2fs --days 200 /dev/sda1 Correct Answer: C

QUESTION 14 Which of the following commands creates an ext3 filesystem on /dev/sdb1? (Choose TWO correct answers.) A. /sbin/mke2fs -j /dev/sdb1 B. /sbin/mkfs -t ext3 /dev/sdb1 C. /sbin/mkfs -c ext3 /dev/sdb1 D. /sbin/mke3fs -j /dev/sdb1 Correct Answer: AB

QUESTION 15 What is the purpose of the Filesystem Hierarchy Standard? A. It is a security model used to ensure files are organized according to their permissions and accessibility. B. It provides unified tools to create, maintain and manage multiple filesystems in a common way. C. It defines a common internal structure of inodes for all compliant filesystems. D. It is a distribution neutral description of locations of files and directories. Correct Answer: D

QUESTION 16 Which of the following commands can be used to display the inode number of a given file?A. inode B. ls C. ln D. cp Correct Answer: B

QUESTION 17 Which file in the proc filesystem lists parameters passed from the bootloader to the kernel? (Specify the file name only without any path.) Correct Answer: cmdline

QUESTION 18 Which option to the yum command will update the entire system? (Specify ONLY the option name without any additional parameters.) Correct Answer: update

QUESTION 19 Which command displays a list of all background tasks running in the current shell? (Specify ONLY the command without any path or parameters.) Correct Answer: jobs

QUESTION 20 Which umask value will result in the 210-250 dumps default access permissions of 600 (rw-------) for files and 700 (rwx------) for directories? (Specify only the numerical umask value.) Correct Answer: 0077

Thẩm định giá bất động sản trước khi bán là một phương án có lợi cho cả bên mua và bên bán giúp cho người bán biết chính xác được giá trị của ngôi nhà, người mua cũng tin tưởng không bị “hớ” và yên tâm hơn, để việc mua bán diễn ra thuận lợi và an toàn hơn.

Mục đích cần thẩm định giá BĐS trước khi bán

Giống như nhiều loại mặt hàng, sản phẩm khác, bất động sản cũng chịu biến động của thị trường trong từng thời điểm, vậy nên mỗi một thời điểm khác nhau giá bất động sản cũng khác nhau.

Thẩm định giá nhà đất trước khi bán là một công việc quan trọng, bởi với hoạt động này, quy trình mua bán nhà sẽ diễn ra nhanh hơn, an toàn hơn. Khi người mua và người bán còn chưa tin tưởng nhau, cũng như chưa biết về giá trị thực của ngôi nhà, liệu họ có mua quá đắt hoặc bán quá rẻ hay không. Trong khi với khâu này, có thể làm tăng lợi nhuận và giảm rủi ro trước nhiều yếu tố biến động của thị trường.

tai-sao-can-tham-dinh-gia-bat-dong-san-truoc-khi-ban

Đối tượng cần thẩm định giá bất động sản

Hướng tới nhu cầu của nhiều đối tượng từ cá nhân, doanh nghiệp, cho tới các công ty bất động sản đều cần dùng tới dịch vụ thẩm định giá này.

Đối với cá nhân: Khi có nhu cầu bán bất động sản (đã sử dụng hoặc chưa sử dụng) và muốn bán theo giá thị trường để không bán quá rẻ.

Đối với doanh nghiệp: Tùy vào mục đích của doanh nghiệp có thể là thẩm định BĐS để vay vốn, cổ phần hóa, chia tách hoặc sáp nhập…

Đối với Công ty bất động sản: Mỗi dự án BĐS ra mắt trên thị trường, để bán hàng nhanh chóng thì việc định giá sao cho giá BĐS hợp lý nhất, phù hợp với tình hình thị trường, vừa lòng khách mua.

Lựa chọn đơn vị thẩm định giá uy tín

Thẩm định giá VNG chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản uy tín, chất lượng, với đội ngũ thẩm định viên trình độ cao, chuyên nghiệp với trên 10 năm kinh nghiệm. Bằng các phương pháp chuẩn về nghiệp vụ, thẩm định giá VNG giúp đảm bảo tối đa cho lợi ích khách hàng.

Hãy liên hệ với Thẩm định giá VNG để được tư vấn trực tiếp về những khó khăn, vướng mắc của bạn.

 

 Leave a Reply

Hỗ trợ trực tuyến