Thẩm định giá máy khoan Atlascopco D7 ở Quảng Nam

Thẩm định giá máy móc thiết bị 

  • Máy móc thiết bị : Máy khoan
  • Địa chỉ : Quảng Nam
  • Mục đích :Thanh lý
  • Thời gian :11/2016IMG_6398IMG_6399IMG_6405IMG_6406IMG_6407IMG_20160929_150340IMG_20160929_150427