Thẩm định giá máy xúc CAT 330D ở Quảng Nam

  • Tên thiết bị :Máy xúc
  • Hãng :CAT 330D
  • Địa chỉ :Quảng Nam
  • Mục đích : Thanh lý Tài sản
  • Thời gian : 11/2016

 

IMG_6409

IMG_6410

IMG_6414

IMG_6415

IMG_6417

IMG_6419

IMG_6420

IMG_20160929_145644