Thẩm định giá bất động sản tại Thạch Bàn Long Biên

Thẩm dịnh giá bất động sản
Bất động sản : Giá trị quyền sử dụng đất và công trình là nhà ở trên đất
Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội
Quy mô : Tổng diện tích đất : 386m2
Trong đó diên tích nhà ở trên đất là 70m2
Mục đích thẩm định giá : Vay vốn
Hồ sơ pháp lý : Đầy đủ
Thời gian : 11/2016

IMG_3339

IMG_3340

IMG_3341

IMG_3342

IMG_3343

IMG_3344

IMG_3348

IMG_3350