Thẩm định giá phương tiện vận tải tại Hưng Yên

Phương tiện vận tải :02 Ô tô
Địa điểm : Hưng Yên
Hãng : SAMCO
Mục đích thẩm định giá : Bán đấu giá tài sản
Pháp lý : Đầy đủ
Thời gian: Tháng 02/2017

1

2

3

4

5

6