Thẩm định giá máy xúc CAT 204 ở Thái NGuyên

 • Tên sản phẩm : Máyxúc
 • Hãng : CAT 204
 • Địa chỉ : Thái Nguyên
 • Mục đích : Thanh lý tài sản
 • Thời gian : 11/201614877848_989257061203838_660528303_n
  14885740_989257071203837_1230353333_n
  CAT 204.1
  CAT 204.2
  CAT 204.3