Thẩm định giá bất động sản tại Hoài Đức

Bất động sản : Đất và công trình là nhà xưởng mới xây dựng nhưng chưa được công nhận

Pháp lý : Đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa có giấy phép xây dựng

Địa điểm : Hoài Đức, Hà Nội

Thời gian 12/2016

Diện tích : 225m2

Mục đích thẩm định giá : Xác định giá trị của tài sản phục vụ cho việc vay vốn Ngân hàng

IMG_1

IMG_2

IMG_4