Thẩm định giá bất động sản tại Thanh Hóa

Thẩm định giá : Bất Động Sản

Bất động sản : Đất và công trình là nhà ở

Pháp lý : Đầy đủ

Địa điểm : Thanh Hóa

Thời gian : 2016

Mục đích thẩm định giá : Xác định giá trị thị trường phục vụ cho việc mua bán tài sản

27 - Nguyễn Mộng Tu¬n

27 Nguyễn Mộng Tu¬n 2

20160519_174951