Thẩm định giá nhà xưởng ở Hưng yên

Thẩm dịnh giá Nhà xưởng

Địa chỉ : Hưng Yên

Mục đích : Thanh lý

Thời gian : 12/2016

IMG_0544
IMG_0545
IMG_0546

IMG_0548

IMG_0550IMG_0551
IMG_0553
IMG_0558
IMG_0560
IMG_0561
IMG_0571
IMG_0576
IMG_0577IMG_0589IMG_0591
IMG_0598
IMG_0600
IMG_0601