Thẩm định giá ô tô tại Ninh Bình

Thẩm định phương tiện vận tải
Phương tiện vận tải :Ôto
Địa điểm :Ninh bình
Hãng : Toyota Zace-GL
Mục đích thẩm định giá :Thanh lý tài sản
Pháp lý : đầy đủ
Thời gian tháng 11/2016

C360_2016-11-16-13-38-59-762

C360_2016-11-16-13-39-09-361

C360_2016-11-16-13-39-48-143

C360_2016-11-16-13-39-52-242

C360_2016-11-16-13-40-34-736

C360_2016-11-16-13-40-37-081

C360_2016-11-16-13-40-47-354

C360_2016-11-16-13-40-56-822

C360_2016-11-16-13-41-13-963