Thẩm định giá trại gà ở Ba Vì

  • Thẩm dịnh giá Nhà xưởng
  • Địa chỉ : Ba Vì
  • Mục đích thẩm định giá : Vay vốn
  • Thời gian : 12/2016

 

IMG_8480

IMG_8481

IMG_8482

IMG_8483

IMG_8489

IMG_8493

IMG_8498

IMG_8499

IMG_8500

IMG_8502

IMG_8503

IMG_8504

IMG_8505

IMG_8507

IMG_8510

IMG_8517

IMG_8520

IMG_8522

IMG_8523

IMG_8532

IMG_8549

IMG_8550

IMG_8551

IMG_8553

IMG_8554

IMG_8555

IMG_8556

IMG_8559

IMG_8568

IMG_8589

IMG_8591

IMG_8593

IMG_8600