fbpx

Chuyên mục: Định giá doanh nghiệp

Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 v.v Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và Cty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư số 40/2018/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 04/05/2018 v.v Hướng dẫn bán Cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH của DNNN và Cty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, trình tự, thủ tục trình tự định giá tài sản trong tố tụng

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp

Download tài liệu: Tại đây

Luật số 15/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng tài sản công

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngầy 16/11/2017 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về vốn đầu tư của Nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Download tài liệu: Tại đây

TƯ VẤN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Hoặc bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi về hòm thư info@thamdinhgiavng.com

Tôi muốn tư vấn về dịch vụ: