Thẩm định giá trị các loại tài sản tài chính như trái phiếu & tín phiếu Chính phủ, các loại trái phiếu doanh nghiệp, giấy nợ, nghĩa vụ cho thuê, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản vay ngân hàng và tổ chức tài chính,…

    TƯ VẤN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

    Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Hoặc bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi về hòm thư info@thamdinhgiavng.com

    Tôi muốn tư vấn về dịch vụ: