fbpx

Chuyên mục: Văn bản thẩm định giá

Thông tư số:10/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 145/2016/TT-BTC ngày 6/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

Download tài liệu: Tại đây

Luật giá

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Download tài liệu: Tại đây

06/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 153/2016/TT-BTC ngày 201/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá

Download tài liệu: Tại đây

TƯ VẤN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Hoặc bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi về hòm thư info@thamdinhgiavng.com

Tôi muốn tư vấn về dịch vụ: