CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là một bộ tiêu chuẩn trong đó quy định hết sức cụ thể và chi tiết yếu tố góp phần tạo nên hệ thống quản trị chất lượng. Với hơn 1,1 triệu chứng chỉ được cấp trên toàn thế giới, chứng nhận ISO 9001 thích hợp cho mọi loại hình tổ chức và được thừa nhận trên toàn thế giới. Chứng nhận ISO 9001 sẽ đem đến cho công ty một hệ thống quản lý tạo nền móng vững chắc để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, tạo động lực cho nhân viên và liên tục cải tiến. Không chỉ có vậy, các tổ chức cũng có thể sử dụng ISO 9001 như một công cụ giúp tinh giản các quy trình và tăng hiệu quả công việc để cạnh tranh trong khu vực hoặc trên toàn cầu.

Tại VNG Value, ISO 9001:2015 đã được xây dựng tập trung vào hệ thống quản lý hiện đại trong đó, quan trọng nhất là hệ thống quản trị rủi ro. Sau một thời gian áp dụng và đánh giá nội bộ trước khi mời WCert tham gia đánh giá chính thức, VNG Value đã nhận thấy sự cải thiện đáng kể hiệu quả của công tác quản trị điều hành, quản lý chất lượng, các sai sót được hạn chế, rủi ro nghiêm trọng hầu như không xảy ra, tiết kiệm được thời gian và giảm thiểu chi phí, từ đó năng suất lao động được cải thiện rất nhiều, đồng thời gia tăng giá trị cho khách hàng.

    TƯ VẤN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

    Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Hoặc bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi về hòm thư info@thamdinhgiavng.com

    Tôi muốn tư vấn về dịch vụ: