fbpx

Chuyên mục: Định giá doanh nghiệp

Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nghận tổ chức cung cấp dịch vụ XĐGTDN

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty CP

Download tài liệu: Tại đây

TƯ VẤN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Hoặc bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi về hòm thư info@thamdinhgiavng.com

Tôi muốn tư vấn về dịch vụ: