Bộ Tài chính sẵn sàng kết nối văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã sẵn sàng cho việc triển khai kết nối, gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan Bộ Tài chính và Trục liên thông văn bản quốc gia.

Ảnh minh họa – nguồn Internet.

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trừ trường hợp bên gửi hoặc bên nhận chưa đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để gửi, nhận văn bản điện tử. Quyết định này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua Bộ Tài chính đã khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bên liên quan thực hiện nhiều công việc. Đó là, kết nối Hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành tài chính (eDocHub) với Trục liên thông văn bản quốc gia. Cấu hình, chỉnh sửa hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Bộ Tài chính cho phép gửi, nhận văn bản điện tử giữa Bộ Tài chính với 95 bộ, ngành, địa phương thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bộ Tài chính cũng thử nghiệm thành công việc gửi, nhận văn bản điện tử với 2 đơn vị thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, và hoàn thành cấu hình phản hồi trạng thái về tình hình gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Như vậy, Bộ Tài chính đã sẵn sàng cho việc triển khai kết nối, gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan Bộ Tài chính và Trục liên thông văn bản quốc gia phù hợp theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ.

Với việc liên thông, kết nối, gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương và Trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg thì việc gửi, nhận văn bản giấy sẽ dần hạn chế và tiến tới gửi, nhận văn bản điện tử sẽ thay thế việc gửi, nhận văn bản giấy; phương thức làm việc truyền thống dần sẽ được thay bằng phương thức làm việc điện tử.

 

 

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay
TƯ VẤN DỊCH VỤ