Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ góp phần phát triển kinh tế tư nhân

Sáng ngày 5/4 tại Hà Nội, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (QLKTKT) – Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn “Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, ông Trịnh Đức Vinh, Phó Cục trưởng Cục QLKTKT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu đến từ Cục Thuế, Chi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trịnh Đức Vinh cho biết: Hiện nay, ở Việt Nam doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm số lượng rất lớn, đặc điểm các doanh nghiệp này là số lượng lao động ít, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế nên chính sách quy định cho các doanh nghiệp này trong đó có chế độ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như bộ máy kế toán cần đơn giản, gọn nhẹ để doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ thực tế này, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 23 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018, Bộ Tài chính đã nghiên cứu và ban hành chế độ kế toán theo hướng rất đơn giản, áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

Ông Trịnh Đức Vinh, Phó Cục trưởng Cục QLKTKT phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Vinh cho rằng: “Các doanh nghiệp siêu nhỏ, có ít giao dịch khi áp dụng Thông tư 132 có thể nắm bắt được một số thông tin tài chính chủ yếu và quan trọng hơn là vẫn theo dõi đầy đủ thông tin để thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Bên cạnh đó, về cơ bản để đáp ứng được các yêu cầu về quản lý, đặc biệt là việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp siêu nhỏ với NSNN thì có thể đánh giá rằng chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ ban hành tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC đã thực sự đơn giản tối đa”.

Việc ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC được đánh giá sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp tích cực cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, việc ban hành chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, ông Vinh cho biết.

Bà Phạm Thị Loan giới thiệu những điểm mới được quy định tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC

Giới thiệu những điểm mới được quy định tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC, bà Phạm Thị Loan, Trưởng phòng Chế độ kế toán doanh nghiệp cho biết, Thông tư được xây dựng bao gồm phần quy định chung và 2 phần hướng dẫn cụ thể cho đối tượng áp dụng là doanh nghiệp siêu nhỏ, gồm: Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) và doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính trên tỷ lệ doanh thu, theo đó:

Quy định áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp doanh thu trừ chi phí được quy định tại Chương II của Thông tư, bao gồm các nội dung về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Phần tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ còn có 7 tài khoản kế toán so với 49 tài khoản kế toán quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và so với 76 tài khoản kế toán tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Quy định áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính trên tỷ lệ doanh thu tại Chương III của Thông tư, trong đó về phương pháp kế toán không quy định tài khoản kế toán mà chỉ hướng dẫn đơn vị ghi đơn trên sổ kế toán; không quy định báo cáo tài chính mà chỉ quy đơn vị lập báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế. Nội dung Chương III tập trung vào hướng dẫn ghi sổ kế toán theo hướng mở, bao gồm các sổ kế toán bắt buộc và sổ kế toán hướng dẫn.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị là cơ hội để các cán bộ thuế được trao đổi, thảo luận và nắm bắt được các quy định mới và nâng cao kiến thức, kỹ năng về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Tiếp theo Hội nghị này, Cục QLKTKT sẽ triển khai Hội nghị tập huấn hướng dẫn Thông tư số 132/2018/TT-BTC cho cán bộ đến từ Cục Thuế, Chi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Nam (tại TP.HCM) và khu vực miền Trung (tại TP. Đà Nẵng).

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay