Thu 198.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa và thoái vốn DNNN trong 3 năm

Nửa đầu 2018, Nhà nước thu về 28.100 tỷ đồng từ thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp, trong bối cảnh việc hoàn thành kế hoạch năm đang gặp thách thức.

Ảnh Internet

Gần 3 năm qua, Nhà nước đã thu về 198.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), gấp 3 lần số tiền thu về từ cổ phần hóa và thoái vốn DNNN trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó năm 2016 thu về 30.000 tỷ đồng, năm 2017 thu về 140.000 tỷ đồng (riêng thương vụ tại Sabeco thu về 110.000 tỷ đồng), và nửa đầu năm 2018 thu về 28.100 tỷ đồng.

Tổng số tiền nộp vào ngân sách từ cổ phần hóa và thoái vốn DNNN đạt 115.000 tỷ đồng và tương đương 46% kế hoạch theo Nghị quyết của Quốc hội về thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2016-2020.

Nửa đầu 2018, 19/85 DNNN phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2018, được phê duyệt phương án thực hiện với tổng giá trị được định giá là 40.600 tỷ đồng (khoảng 1,8 tỷ USD).

Trong đó, 16 DNNN đã hoàn thành cổ phần hóa, bằng 73% số thương vụ cổ phần hóa hoàn thành được trong cả năm 2017. 8 trong số các doanh nghiệp này nằm trong kế hoạch của năm 2017. Trong số này có nhiều tên tuổi lớn như Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PVPower), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVPOil), Tổng Công ty Phát điện 3 (Genco 3).

Tổng vốn điều lệ của 16 doanh nghiệp trên đạt hơn 136.000 tỷ đồng, Nhà nước sẽ chỉ nắm giữ 54,1% số cổ phần sau khi hoàn thành cổ phần hóa và thoái vốn, bán ưu đãi cho người lao động 0,5% cổ phần và bán 45,4% cổ phần còn lại ra bên ngoài thông qua hình thức IPO và bán cho các đối tác chiến lược. Hơn 22.500 tỷ đồng đã được Nhà nước thu về từ đợt IPOs các doanh nghiệp này và hiện đang bước vào giai đoạn 2 là tìm kiếm các đối tác chiến lược tiềm năng để tiếp tục thoái vốn.

Hiện nay, công tác thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa đang chậm hơn nhiều so với kế hoạch đã đề ra. Chính phủ chỉ thoái vốn thành công tại 17/135 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thoái vốn năm 2017. Số doanh nghiệp còn lại do đó bị lùi kế hoạch thoái vốn sang năm 2018 và điều này khiến khối lượng công việc phải thực hiện trong năm 2018 là rất lớn. Tổng số doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn nhà nước trong năm 2018 lên tới 181 doanh nghiệp, trong khi 6 tháng đầu năm 2018 mới chỉ hoàn thành thoái vốn tại 10 doanh nghiệp. Do đó, khả năng hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn DNNN trong 2018 đang gặp thách thức rất lớn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay
TƯ VẤN DỊCH VỤ