Thủ tướng chỉ thị các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng

Ngày 1/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhắc lại mục tiêu năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Thủ tướng Chính phủ đánh giá, ngay từ đầu năm, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Mặc dù vậy, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, tăng trưởng GDP quý I/2019 vẫn thấp hơn kịch bản tăng trưởng đã được xây dựng từ đầu năm. Bên cạnh đó, đã xuất hiện những khó khăn, tác động đến tăng trưởng kinh tế. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh: “Để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8%, nhiệm vụ của những tháng cuối năm trong đó có việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực”.

07 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả 7 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bao gồm:

1- Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế.

2- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

3- Quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phục vụ xuất khẩu, bảo đảm hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đề ra.

4- Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án công nghiệp quy mô lớn, bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công trong năm 2019.

5- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu.

6- Phát triển mạnh mẽ du lịch, góp phần lan tỏa tới nhiều ngành sản xuất, dịch vụ thị trường phát triển.

7- Tổ chức các hội nghị quốc gia tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng nhấn mạnh, các Bộ, ngành, địa phương không được chủ quan trong chỉ đạo, điều hành, theo dõi sát diễn biến quốc tế, trong nước; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ năm 2019 để xây dựn các nhiệm vụ cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thúc đẩy, giải quyết tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố niềm tin cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Rà soát, xử lý vướng mắc bất cập tại các Nghị định về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

Đối với nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính được giao rà soát, báo cáo Chính phủ xử lý các vướng mắc bất cập tại các Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018, đảm bảo hoàn thành cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt ngay trong tháng 4/2019.

Khẩn trương ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Rà soát, đánh giá sự phù hợp của quy định về hạn mức lãi vay được khấu trừ với Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thông lệ quốc tế, thực tế công tác thanh tra, kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp của Việt Nam; đề xuất nội dung và thời điểm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 và các giải pháp để quản lý thuế hiệu quả đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, báo cáo Chính phủ trong tháng 4/2019. Đồng thời hoàn thiện Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT, báo cáo Chính phủ trong tháng 4/2019.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương dự thảo Nghị đính sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, báo cáo Chính phủ trong quý II/2019.

Về nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho phát triển, Bộ Tài chính được giao xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Chính phủ trong tháng 4/2019. Đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2019. Đồng thời khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ, giải pháp để phát triển bứt phá thị trường trong nước, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ hoàn thiện Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hong Kong giai đoạn 2019-2022, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Cu ba, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2019.

Bên cạnh đó, rà soát, áp dụng mã HS cho toàn bộ danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành nhằm nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu trong quý II/2019. Đồng thời xây dựng đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử với hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2019.

Đối với nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ du lịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt cho người chơi golf để thu hút khách du lịch cao cấp về Việt Nam.

 

 

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay