Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) trong phiên họp ngày 21/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cơ bản đồng ý với báo cáo tiếp thu, giải trình dự án Luật và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa cơ quan thẩm tra và cơ…

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước – một năm nhìn lại

Trong năm 2018, nhìn chung công tác cổ phần hóa, thoái vốn đã đạt một số kết quả tích cực, hầu hết các DNNN sau cổ phần hóa đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn…

“Kỷ cương -liêm chính -hành động -sáng tạo -bứt phá- hiệu quả”

Đó là phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2019 được đặt ra tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán NSNN năm 2019 (Nghị quyết 01) do Bộ Kế hoạch và…

Chính phủ điện tử ngành Tài chính đi theo lộ trình nào?

Với việc chú trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cách mạng 4.0, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính đã đặt ra định hướng và lộ trình cụ thể trên cơ sở phân tích chiến lược phát triển ngành Tài chính, hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế…

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tiếp Giám đốc Ban Tài chính, cạnh tranh và đổi mới toàn cầu

Chiều 17/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải có buổi tiếp và làm việc với bà Zoubida Kherous Allaoua – Giám đốc Ban Tài chính, cạnh tranh và đổi mới toàn cầu (FCI). Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng…

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay