TP.HCM kiến nghị liên Bộ ‘gỡ’ vướng mắc trong thẩm định giá đất

Để giải quyết vấn đề cấp sổ hồng cho người dân ở nhiều dự án bất động sản, TP.HCM đã có văn bản kiến nghị đến nhiều cơ quan Bộ để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định thẩm định giá đất.

UBND TP.HCM vừa có văn bản số 3416/UBND-ĐT gửi đến Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) kiến nghị giải quyết vướng mắc, tháo gỡ vấn đề xác định thẩm định giá để xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Cụ thể, TP.HCM trong quá trình triển khai thực hiện công tác xác định, thẩm định giá đất để tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, các Sở ngành đã tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 cùng các Nghị định của Chính phủ, Thông tư…

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện công tác, xác định, thẩm định giá đất cho thấy quy định pháp luật còn nhiều điểm chưa rõ ràng, việc xác định đúng sai chưa có chuẩn mực đầy đủ dẫn đến nhiều rủi ro khi thực hiện xác định, thẩm định giá đất.

Công tác, xác định, thẩm định giá đất cho thấy quy định pháp luật còn nhiều điểm chưa rõ ràng

Cũng theo văn bản kiến nghị, hiện nay khi tiến hành thực hiện xác định giá đất tại thời điểm thay đổi quy hoạch để tính nghĩa vụ tài chính bổ sung nhưng các đơn vị tư vấn không có cơ sở để phân tách, xác định giá đất để tính chênh lệch giá đất giữa hai chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc.

Đối với định giá đất ở một số vị trí có lợi thế sinh lợi cao, vị trí đắc địa, theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các nghị định, thông tư hướng dẫn chưa quy định khái niệm như thế nào là “khu đất, thửa đất có vị trí đắc địa”.

Với thời điểm thẩm định giá trong quá khứ, theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, khi thực hiện xác định giá đất, các công ty thẩm định giá tiến hành khảo sát, thu thập thông tin của tối thiểu 3 thửa đất có đặc điểm tương đồng với thửa đất cần định giá trong khoảng thời gian không quá 2 năm tính đến thời điểm định giá đất.

Tuy nhiên, thời gian qua, khi tiến hành thẩm định giá đối với các khu đất thửa đất được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… trong quá khứ (trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành) thì việc thu thập thông tin tài sản giao dịch thành công trên thị trường tại thời điểm thẩm định giá trong quá khứ gặp rất nhiều khó khăn.

Trong đó, khó khăn áp dụng phương pháp thặng dư khi thực hiện thẩm định giá, khó khăn định giá đối với thời gian sử dụng đất còn lại của các khu đất, khó khăn thửa đất cần thẩm định giá, khó khăn trong việc khấu trừ các khoản chi phí tạo lập đất vào nghĩa vụ tài chính…

Vì vậy, UBND TP.HCM kiến nghị các Bộ nghiên cứu, xây dựng các quy định pháp luật một cách rõ ràng, có những hướng dẫn cụ thể các vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong công tác xác định, thẩm định giá đất để xác định những nguyên tắc, tiêu chí chuẩn mực so sánh nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực này có cơ sở vững chắc khi thực hiện, an tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Nguồn: http://antt.vn/tphcm-kien-nghi-lien-bo-go-vuong-mac-trong-tham-dinh-gia-dat-300389.htm

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay