fbpx

Chuyên mục: Định giá doanh nghiệp

Nghị định 116/2015/NĐ-Cp ngày 11/11/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định 59/2011/NĐ-CP

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định số 91/2015/NĐ-Cp ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, TS tại doanh nghiệp

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định 41/NĐ-CP ngày 15.9.2015 về việc Bán cổ phần theo lô

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của TT 127/2012/TT-BTC ngày 08/8/2012

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Download tài liệu: Tại đây

Quyết định 51/QĐ-TTG ngày 15/9/2014 v/v một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT ngày 26/9/2013 hướng dẫn xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị DN

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện CPH

Download tài liệu: Tại đây

TƯ VẤN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Hoặc bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi về hòm thư info@thamdinhgiavng.com

Tôi muốn tư vấn về dịch vụ: