fbpx

Chuyên mục: Văn bản bất động sản

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước

Download tài liệu: Tại đây

Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

Download tài liệu: Tại đây

Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về đất đai

Download tài liệu: Tại đây

TT số 47 /2018/TT-BTC, ngày 15 / 5/2018 của BTC Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng GT và TLi

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định

Download tài liệu: Tại đây

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/9/2017 Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ_CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

Download tài liệu: Tại đây

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Download tài liệu: Tại đây

TƯ VẤN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Bạn muốn tư vấn về các dịch vụ thẩm định giá? Chỉ cần gửi thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay. Hoặc bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi về hòm thư info@thamdinhgiavng.com

Tôi muốn tư vấn về dịch vụ: