Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay