VNG Value tìm kiếm chiến binh xuất sắc

Phong trào thi đua do Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam phát động tới toàn thể CBNV nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đồng thời khuyến khích nhân sự phát huy tối đa năng lực của mình.

Nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả trong tháng 3/2022, Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam phát động phong trào thi đua khen thưởng “Tìm kiếm chiến binh xuất sắc nhất tháng 3/2022” trong các chi nhánh trên toàn hệ thống.

Theo đó, thời gian diễn ra phong trào từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/3/2022. Việc đánh giá sẽ dựa trên tiêu chí cá nhân, tập thể hoàn thành chỉ tiêu doanh thu của tháng.

Với tôn chỉ: “Tôn vinh khen thưởng kịp thời nhằm lan tỏa, nâng cao tinh thần làm việc, động viên, khích lệ các tập thể/cá nhân không ngừng hoàn thiện và phát triển năng lực cũng như có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty”, phong trào nhằm mục đích bình chọn và biểu dương các thành viên, tập thể có thành tích xuất sắc cùng những đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của VNG Value, đồng thời khích lệ phong trào thi đua lao động, động viên khuyến khích CBCNV tích cực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung và thành công của VNG Value nói riêng và Tập đoàn VNGroup nói riêng.

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay
TƯ VẤN DỊCH VỤ