Author Archives: admin

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Ngày 15-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực hiện…

Thu 198.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa và thoái vốn DNNN trong 3 năm

Nửa đầu 2018, Nhà nước thu về 28.100 tỷ đồng từ thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp, trong bối cảnh việc hoàn thành kế hoạch năm đang gặp thách thức. Ảnh Internet Gần 3 năm qua, Nhà nước đã thu về 198.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh…

Xác định giá đất: Không rõ ràng quy định, không chế tài xử lý, ngân sách hụt thu nghìn tỷ

Theo Kiểm toán Nhà nước, phương pháp xác định giá đất theo hướng dẫn tại các Thông tư, Nghị định hiện nay còn nhiều bất cập, không rõ ràng; việc thực hiện còn nhiều vướng mắc dẫn đến tình trạng xác định giá đất tại các địa phương có sai sót, hạn chế, gây thất…

Hotline: 0975.11.50.50
Tư vấn dịch vụ
Gọi điện ngay
TƯ VẤN DỊCH VỤ